Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami

Serwis i przegląd instalacji PV

Wróć

Wykonane przez nas przeglądy i serwisy instalacji fotowoltaicznej
zwiększają jej żywotność

Dlaczego przegląd techniczny jest ważny?


Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna, która spełnia europejskie standardy jest bezobsługowa, a jej okres użytkowania wynosi powyżej 25 lat. W celu zapewnienia trwałości systemu oraz utrzymania jego wydajności na najwyższym poziomie należy regularnie dbać o jego stan techniczny.

Okresowe przeglądy zaleca się wykonywać co najmniej raz w roku, a w sytuacjach niewłaściwego działania tak szybko, jak to tylko możliwe. Regularne przeglądy pozwalają na diagnozowanie i eliminowanie ewentualnych usterek na ich wczesnym etapie.

Obowiązkowe przeglądy instalacji fotowoltaicznej wynikają z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Nakłada ona na właścicieli (i zarządców) obiektów budowlanych obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat.

Pełen zakres naszego wsparcia

Na podstawie kompleksowego przeglądu technicznego będziemy w stanie wykryć ewentualne wady pracy instalacji. Podczas wykonania przeglądu zostanie sporządzony protokół, w którym znajdą Państwo wyniki kontroli wraz z danymi pomiarowymi. Na podstawie zgromadzonych odczytów sporządzimy dokumentację powykonawczą przeglądu.

Na państwa życzenie przedstawimy również dodatkowe możliwości: rozbudowę istniejącej instalacji czy doposażenie o dodatkowe elementy, takie jak licznik energii, stacja ładowania pojazdów elektrycznych, czy też magazyn energii.

Sprawdź również naszą ofertę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz audyt energetyczny.

Musisz wiedzieć, że korzystając z naszych usług na serwis lub przegląd instalacji fotowoltaicznej na Śląsku, zyskujesz pewność, że wszystkie czynności zostały przeprowadzone zgodnie ze sztuką.

Przegląd STANDARD

Moc instalacji oraz koszt usługi

 • poniżej 20 kWp – 699 zł
 • powyżej 20 kWp – wycena indywidualna

Przegląd PREMIUM

Moc instalacji oraz koszt usługi

 • poniżej 20 kWp – 799 zł
 • powyżej 20 kWp – wycena indywidualna

Dodatek

 • Pomiary elektryczne instalacji fotowoltaicznej (moc instalacji <20 kWp) – 599 zł
 • Pomiary elektryczne instalacji fotowoltaicznej (moc instalacji >20 kWp) – wycena indywidualna
 • Przegląd okresowy i pomiary instalacji elektrycznej – 899 zł

Koszt serwisu instalacji fotowoltaicznej na Śląsku

 • Wymiana panelu / dołożenie panelu – wycena indywidualna
 • Wymiana optymalizatora mocy / dołożenie optymalizatora mocy (dach skośny) – 699 zł + 200 zł za każdy kolejny.
 • Wymiana optymalizatora mocy / dołożenie optymalizatora mocy (dach płaski, grunt) – 599 zł + 200 zł za każdy kolejny.
 • Wymiana falownika – 599 zł
 • Demontaż / montaż falownika – 499 zł
 • Wymiana skrzyni elektroinstalacyjnej – 499 zł
 • Wymiana zabezpieczenia – 299 zł + koszt zabezpieczenia
 • Zmiana miejsca wpięcia instalacji PV w rozdzielni elektrycznej – 399 zł
 • Zmiana miejsca montażu falownika wraz z zabezpieczeniami – 999 zł
 • Pomiary elektryczne instalacji fotowoltaicznej (AC/DC) – 599 zł
 • Konfiguracja falownika / połączenia sieciowego – 399 zł
 • Konfiguracja falownika z modyfikacją połączenia sieciowego (wzmacniacz sygnału Wi-Fi w cenie) – 499 zł
 • Badanie kamerą termowizyjną modułów fotowoltaicznych (moc instalacji <20 kWp) – 599 zł
 • Badanie kamerą termowizyjną modułów fotowoltaicznych (moc instalacji >20 kWp) – wycena indywidualna
 • Badanie kamerą termowizyjną rozdzielnic elektrycznych, połączeń elektrycznych oraz zabezpieczeń – 499 zł
 • Badanie kamerą termowizyjną modułów fotowoltaicznych (moc instalacji <20 kWp), rozdzielnic elektrycznych oraz zabezpieczeń – 799 zł
 • Badanie kamerą termowizyjną modułów fotowoltaicznych (moc instalacji >20 kWp), rozdzielnic elektrycznych oraz zabezpieczeń – wycena indywidualna
 • Mycie paneli – wycena indywidualna

Co zyskujesz dzięki współpracy z nami?

 • wiarygodnego partnera – jesteśmy partnerem biznesowym dla takich banków jak ING czy Millenium; stąd też mamy preferencyjne warunki i bardzo dobre warunki finansowania
 • niską awaryjność – bazujemy na znanych komponentach znanych producentów
 • gwarancję – przeprowadzone przez nas pomiary są ważne 5 lat i spełniają wymogi zapisane w ustawie o Prawie budowlanym
 • bezpieczeństwo – w przypadku stwierdzonej usterki dokonamy (odpłatnie) naprawy lub wydamy opis usterki dla innych podwykonawców
 • transparentność – od początku wiesz, ile kosztuje przegląd instalacji fotowoltaicznej na Śląsku

Zastanawiasz się, skąd czerpiemy na to wszystko energię?

10 lat doświadczenia
500 000 MWh rocznego wolumenu zakupu energii i gazu
ponad 1000 klientów
ponad 10 produktów zakupowych
przynajmniej 10 dostawców